Jak się realizuje roboty budowlane?

Samą robotę budowlaną zleca inwestor. Jego zadaniem jest nie tylko sfinansowanie całego procesu. On musi przede wszystkim go zorganizować, nadzorować roboty (oczywiście może do tego wynajmować odpowiednich ludzi). Osoba, która będzie odpowiedzialna za nadzór, musi przede wszystkim posiadać ściśle określone uprawnienia do pełnienia pewnych funkcji technicznych, zgodnych ze specjalnością. Specjalności są bardzo różne, dlatego trzeba sprawdzić umiejętności potencjalnych kandydatów. Dlatego inwestor zatrudnia kolejno: projektanta, kierownika budowy oraz kierowników poszczególnych robót, inspektora nadzoru inwestorskiego. Bardzo często nie wystarczą nam tylko specjaliści, którzy ściśle zajmują się jedynie budownictwem. Inwestor będzie potrzebował również dodatkowych fachowców, którzy zbadają dla niego pewne ważne aspekty. Może być to na przykład geodeta, geolog czy też archeolog. Początek prac budowlanych nie ma miejsca wówczas, kiedy zaczynamy stawiać zaczątki murów. Za początek uważa się podjęcie prac przygotowawczych. Wcześniej trzeba oczywiście dokonać kilku ważnych rzeczy, takich jak przejęcie placu budowy lub obiektu przez kierownika budowy. Same roboty budowlane to nie jest bułka z masłem. To proces bardzo złożony, nie tylko pod względem technicznym, ale i organizacyjnym. Trzeba poświęcić wiele finansów oraz zmobilizować sporą grupę ludzi do pracy. Jeżeli ktoś jest za to odpowiedzialny, to będzie to właśnie kierownik budowy.