Styl w baroku

Architektura w baroku, kolejnym po renesansie okresie w historii, rozwinęła się w latach późniejszych. Największy wpływ odegrał tu Rzym, gdzie wykreowano tak zwany barok rzymski. Ramy czasowe tej epoki, ze wskazaniem na budownictwo, rozpoczęły się mniej więcej od połowy szesnastego wieku, a koniec nastąpił mniej więcej w połowie osiemnastego wieku. Jak zatem wyglądały projekty domów w tamtym okresie? Wszystko zależało od kraju. Generalnie dzieli się na style związane z katolicyzmem jak i z protestantyzmem. W tych pierwszych dominowały elementy związane z Rzymem, w tych drugich wręcz przeciwnie – starano się ich całkowicie pozbyć. Mimo to zawsze był to styl po prostu radosny. Mogło to być albo nagromadzenie formy, albo skupienie na stworzeniu wnętrza. Opinie na temat powstających konstrukcji, chociażby domów, są do dziś podzielone. Niektórzy uważają, iż to jest po prostu brzydkie. Z kolei inni sądzą, że budowle były związane z mentalnością osób je projektujących, są przez to na swój sposób piękne, chociaż dzisiaj mogą nie przypaść do gustów współczesnym. Barok skupiał się na wzorach architektury związanej z klasyką, jednakże wykorzystanych w inny sposób. Zamiast spokojnej, harmonijnej kompozycji mamy tu wrażenie ruchu i niepokoju. Wszystko wydaje się być bardzo, bardzo dynamiczne. Teatralne. Dzikie. Monumentalizm został podkreślony przez chociażby ogromne kolumny, linie zostały bardzo napięte, dodano gzymsy i pilastry w ilościach hurtowych.