Wyjaśnienie terminu budownictwo

W poniższym artykule postaramy się wyjaśnić, jakie tajemnice kryją się pod pojęciem „budownictwo”. Jak sama nazwa wskazuje, jest to działalność człowieka i wszystkie czynności związane ze wznoszeniem różnego rodzaju budowli. Różnią się one między sobą nie tylko konstrukcją, ale i funkcjonalnością. Budownictwo, choć samo w sobie jest pojęciem ogólnym, to wchodzi również w skład jeszcze bardziej rozległej dziedziny, jaką jest inżynieria lądowa. Przede wszystkim budownictwo jest związane z wiedzą praktyczną – w końcu samo gadanie o tym, jakie wznieślibyśmy budynki, nie byłoby dla nas szczególnie przydatne. Budownictwo skupia się na różnej działalności: wznoszeniu budowli, przebudowie, odbudowie, modernizacji oraz konserwacji tych budynków, które zostały już wybudowane. Obiekty te mogą zostać zrobione na dwóch głównych rodzajach powierzchni, przez wzgląd na co wyróżniamy budownictwo wodne oraz lądowe. W budownictwie nie tylko tworzymy – zdarza się, ze zmuszeni jesteśmy do zniszczenia tego, co wcześniej zostało wykreowane. Chodzi o rozbiórkę obiektów, które nie spełniają bądź przestały spełniać różne standardy, na przykład bezpieczeństwa. Inne budynki mogą z różnych powodów być przeznaczone do rozbiórki, na przykład z powodu zajmowanej działki. Bywa, że na danym terenie ma być wzniesiony inny, zupełnie nowy budynek, dlatego stary musi natychmiast zostać zlikwidowany. Może być to również związane ze sprzedażą konkretnych ziem.